Veelgestelde vragen (FAQ)

Kan ik ook vrij zoeken met Grazer?
U hoeft niet per se gebruik te maken van de mogelijkheid om interesseprofielen te creëren. U kunt ook vrij zoeken. Maar u profiteert optimaal van de mogelijkheden die Grazer® Legal NL biedt om tijd te besparen als u gebruik maakt van interesseprofielen.
Kan ik slechts één interesseprofiel opgeven in Grazer?
U kunt per account vijf interesseprofielen maken en beheren in Grazer® Legal NL. Daarnaast is er nog een profiel met de naam 'Alles'. Dit kunt u niet verwijderen of aanpassen omdat u dit profiel dient te kiezen om door álle nieuwsberichten te kunnen zoeken met behulp van de zoekfuncties.
Waarom zijn er zoveel boeken verschenen op dezelfde datum?
Dat komt doordat de informatiesoort boeken op die datum is toegevoegd aan Grazer® Legal NL. Alle boeken die na die datum zijn verschenen krijgen de datum van publicatie in de webshop van de betreffende uitgever.
Hoe vaak wordt Grazer Legal NL geactualiseerd?
Grazer® Legal NLwordt drie- tot viermaal per dag geactualiseerd waarbij nieuwsberichten die voldoen aan uw interesseprofiel(en) worden toegevoegd aan Grazer® Legal NL.
Welke rechtsgebiedenindeling gebruikt Grazer® Legal NL?
Grazer® Legal NL maakt gebruik van de Rechtsgebiedenindeling van Rechtspraak.nl. De hoofdrechtsgebieden: Bestuursrecht, Civiel recht, Internationaal publiekrecht en Strafrecht vindt u bij Grazer® Legal NL terug onder de respectievelijke namen: Bestuursrecht: Geen subrechtsgebied, Civiel recht: Geen subrechtsgebied, Internationaal publiekrecht: Geen subrechtsgebied en Strafrecht: Geen subrechtsgebied. Door bijvoorbeeld te kiezen voor Strafrecht: Geen subrechtsgebied worden álle strafrechtelijke nieuwsberichten toegevoegd aan uw overzicht, zonder een nader onderscheid.Daarnaast kent Grazer® Legal NL bij de diverse hoofdrechtsgebieden ook nog de subcategorie: ‘Overige subrechtsgebieden’. Deze kiest u als het subrechtsgebied dat u wilt opnemen in uw profiel niet voorkomt in de lijst. Helaas kent Nederland geen uniforme rechtsgebiedenindeling. Diverse instanties en juridische dienstverleners hanteren eigen indelingen. Grazer probeert door middel van transponeringstabellen zoveel mogelijk ervoor te zorgen dat de vele indelingen worden vertaald naar de Rechtsgebiedenindeling die Grazer® Legal NL hanteert en die gebaseerd is op de indeling van Rechtspraak.nl. Omdat Grazer® Legal NL ook het tuchtrecht ontsluit kunt u bij het overzicht van rechtsgebieden ten behoeve van uw profiel ook de door u gewenste tuchtrechtcategorieën activeren. LET OP: Het voorgaande is alleen van toepassing indien u meerdere modules gebruikt. Bij de start van Grazer® Legal NL zal alleen Arbeidsrecht beschikbaar zijn en kunt u geen rechtsgebieden kiezen voor uw interesseprofiel.
Welke mogelijkheden heb ik met geavanceerd zoeken?
Geavanceerd zoeken biedt de gebruiker de mogelijkheid om op basis van het actieve profiel de zoekresultaten te verfijnen door een aantal zoekopties, zoals de mogelijkheid om te 'Zoeken in de titels van nieuwsberichten', 'Zoeken in de inhoud van nieuwsberichten', 'Sorteren van het zoekresultaat op relevantie of datum' en het aanpassen van de publicatieperiode.

Door gebruik te maken van een of meerdere van deze mogelijkheden versmalt u het zoekresultaat. Het kan natuurlijk zijn dat dit ertoe leidt dat u geen zoekresultaten meer heeft na een verfijningsactie. Dat komt dan bijvoorbeeld doordat u zoekwoorden gebruikt die niet voorkomen in de inhoud of titel van de gevonden nieuwsberichten, of omdat de door u gezochte berichten buiten de door u opgegeven publicatieperiode vallen.

Het advies is om alleen te verfijnen als u heel gericht wilt zoeken naar een bepaald nieuwsbericht en u heel zeker bent over de woorden om het zoekresultaat te verfijnen. U kunt het zoekresultaat ook aanpassen door Rechtsgebieden, Informatiesoorten of Nieuwszenders toe te voegen of juist uit te zetten.
Wat betekent ‘Eenvoudig zoeken’?
Eenvoudig zoeken biedt de gebruiker de mogelijkheid om op basis van het actieve profiel de zoekresultaten te verfijnen door de volgende verfijnopties: 'Zoeken bínnen overzicht nieuwsberichten'. U kunt hier zoektermen invoegen zodat binnen de gevonden resultaten alleen die nieuwsberichten worden getoond waarin de door u ingevoerde zoekterm voorkomt.

'Toon alleen nieuwsberichten die voldoen aan het actieve profiel sinds de laatste keer dat u bent ingelogd' zorgt ervoor dat u uitsluitend de nieuwste berichten getoond krijgt. Wilt u álle nieuwsberichten zien die voldoen aan uw profiel, dus ook die verschenen zijn vóór de laatste keer dat u inlogde, dan kunt u klikken op 'Toon álle nieuwsberichten die voldoen aan het actieve profiel'.

Met 'Verberg formatiesoort Jurisprudentie' kunt u het zoekresultaat verfijnen door jurisprudentie te verbergen. Het grootste deel van het gepubliceerde nieuws bestaat uit jurisprudentie en dat zorgt ervoor dat deze informatiesoort de overige informatiesoorten in de resultaten overheerst. Door 'Verberg Informatiesoort Jurisprudentie' te gebruiken ziet u sneller welke zoekresultaten de overige Informatiesoorten hebben opgeleverd.
Kan ik een profiel maken op mijn smartphone?
We adviseren u om uw profiel te maken op een desktop vanwege de overzichtelijkheid van het scherm. Profielen maakt u doorgaans eenmalig waardoor het niet nodig zal zijn om ze veelvuldig aan te passen op uw smartphone of tablet.
Waarom zijn de letters zo klein op mijn smartphone?
Om alle functionaliteiten die beschikbaar zijn op uw desktopcomputer ook beschikbaar te hebben in uw mobiele apparaat worden de letters soms erg klein. We adviseren u om uw toestel bij het gebruik van Grazer® Legal NL op uw smartphone, landscape vast te houden zodat de nieuwsberichten gemakkelijker leesbaar zijn.
Hoe kan ik zoeken met meerdere woorden die moeten voorkomen in een nieuwsbericht (Booleaanse AND-relatie)?
Grazer® Legal NL biedt u de mogelijkheid om te zoeken binnen de gevonden nieuwsberichten. Als u meerdere zoekwoorden invult in het zoekveld ‘Zoeken in de inhoud van nieuwsberichten’, dan wordt standaard gebruik gemaakt van de Booleaanse 'AND-relatie'. Tussen de door u ingevoerde zoekwoorden wordt denkbeeldig AND geplaatst. Alle zoekwoorden moeten dan voorkomen in de nieuwsberichten. Doorgaans levert dit een beperkt aantal treffers op.
Hoe kan ik zoeken met meerdere woorden waarvan er één of meer voorkomen in een nieuwsbericht (Booleaanse OR-relatie)?
Als u wilt zoeken met meerdere woorden, waarvan er één of meer moeten voorkomen in de gevonden nieuwsberichten, dan gebruikt u de Booleaanse OR-relatie. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar nieuwsberichten waarin de woorden ‘Arbeid’ of ‘Ontslag’ voorkomen, dan typt u in de zoekregel: ‘Arbeid OR Ontslag’. Als zoekresultaat zullen dan de nieuwsberichten worden weergegeven waarin het woord ‘Arbeid’ of het woord ‘Ontslag’ voorkomt. Dit zal dus een ruimer zoekresultaat opleveren dan bij het gebruik van de AND-relatie, zoals hiervoor beschreven.
Hoe kan ik exact zoeken naar een (deel van een) zin?
Normaal wordt een spatie gebruikt om verschillende zoektermen te splitsen. Wilt u in plaats daarvan exact zoeken op een zin(sdeel), gebruik dan dubbele aanhalingstekens (“). Zoeken naar: “derogerende werking” zal als zoekresultaat alleen de nieuwsberichten geven waarin beide woorden exact op deze wijze in de tekst voorkomen. Indien u de dubbele aanhalingstekens weglaat, dan zullen alle nieuwsberichten worden gevonden waarin zowel de woorden ‘derogerende’ als ‘werking’ voorkomen, ongeacht de volgorde.
Hoe kan ik zoeken op een deel van een woord?
Standaard wordt op hele woorden én woorddelen gezocht. Als u bijvoorbeeld zoekt op 'recht' worden ook termen zoals 'rechtsgebied' en 'persoonsrecht' gevonden. Wilt u alleen zoeken op het woord 'recht', gebruik dan dubbele aanhalingstekens (“).
Waarom zie ik altijd het profiel 'Alles'?
In uw profielenoverzicht ziet u het profiel 'Alles'. Dat profiel kunt u niet verwijderen en maakt het mogelijk dat u de nieuwsberichten van álle Rechtsgebieden, Informatiesoorten en Nieuwszenders getoond krijgt. Eigenlijk filtert u de informatie dan niet. Met geavanceerd zoeken kunt u dan weer filteren zonder dat u een profiel hoeft aan te maken. U gebruikt het profiel 'Alles' als u vrij wilt zoeken in álle nieuwsberichten.
Registreer u

Omhoog